Δημιουργία Project

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία δημιουργίας των projects (project tabs) είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σας προτείνουμε για την συγγραφή του project σας να χρησιμοποιήσετε την Αγγλική γλώσσα ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωσή του και από ενδιαφερόμενους χρηματοδότες του εξωτερικού.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!