Οι Crowdfunding Καινοτομίες μας

Η Jump Start Greece είναι μια πλατφόρμα συλλογής χρηματοδότησης Δράσεων, μέσω δωρεών, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την υλοποίηση δημιουργικών ιδεών στην Ελλάδα και  τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία. Βοηθάμε τη χρηματοδότηση Δράσεων σε μία πληθώρα τομέων, όπως τη γεωργία, τις τέχνες, την ένδυση, την εστίαση, την παραγωγή ταινιών και ντοκιμαντέρ, την μουσική, τις εκδόσεις, την φωτογραφία, το θέατρο, την τεχνολογία, καθώς και προγράμματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως στους τομείς της αρχαιολογίας, του αθλητισμού, πρωτοβουλίες ΜΚΟ, τοπικών κοινοτήτων ή σχολείων.

Η JumpStart Greece εισήγαγε τρεις μεγάλες καινοτομίες στον τομέα του crowdfunding:

1. Γεωγραφική κατανομή Δράσεων

Ορισμένοι υποστηρικτές μπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής ή απλώς να ενδιαφέρονται για την στήριξη μίας συγκεκριμένης περιοχής στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα της  JumpStart Greece επιτρέπει σε όσους ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν μία δράση να υποδείξουν την “Γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντός” τους στην Ελλάδα. Αυτή η καινοτομία επιτρέπει στην πλατφόρμα μας να εντοπίζει Δράσεις που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής ενδιαφέροντος του υποστηρικτή και να τον ενημερώνει σχετικά.  Με τον τρόπο αυτό οι υποστηρικτές θα ενημερώνονται αυτόματα για Δράσεις που αναρτώνται και αφορούν  την περιοχή που τους ενδιαφέρει ειδικότερα και, χρηματοδοτώντας τις, μπορούν να βοηθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτήν.

2. Δράσεις με Επιβλέποντα

Η καινοτομία αυτή εισήχθη για να παράσχει στους πιθανούς υποστηρικτές πρόσθετη εμπιστοσύνη στις προοπτικές επιτυχίας μίας Δράσης. Ο δημιουργός της μπορεί ή όχι να επιλέξετε η Δράση του να είναι «Επιβλεπόμενη». Αν είναι «Επιβλεπόμενη», ο δημιουργός πρέπει να αναρτήσει μια μικρή παρουσίαση του Επιβλέποντα της Δράσης, ένα σύντομο βιογραφικό του και τα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail) του, ώστε οι υποστηρικτές για να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της Δράσης. Επιβλέπων θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ένας Καθηγητής Πανεπιστημίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Δάσκαλος, Δικηγόρος, Ιατρός, Λογιστής, Μουσικός, Διευθυντής Ορχήστρας ή Μουσείου, Αρχαιολόγος και κάθε άλλος καταξιωμένος επαγγελματίας που ο δημιουργός της Δράσης πιστεύει ότι μπορεί να προσθέσει αξιοπιστία στην επιτυχή υλοποίηση της Δράσης. Ο Επιβλέπων δεν εγγυάται την επιτυχία των Δράσεων, αλλά παρακολουθεί την εκτέλεσή της σύμφωνα με το πλάνο της και επιβεβαιώνει ότι η Δράση δημιουργεί τον αριθμό των θέσεων εργασίας που είχε υποσχεθεί ο δημιουργός της.

3. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Κάθε δημιουργός Δράσης θα πρέπει να προσδιορίσει κατά τη φάση δημιουργίας της, πόσες θέσεις εργασίας το έργο του θα δημιουργήσει, αν χρηματοδοτηθεί επιτυχώς. Αυτή η καινοτομία σχεδιάστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτούμενες μέσω της JumpStart Greece Δράσεις θα έχουν ευρύτερο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Η μείωση της ελληνικής ανεργίας είναι ένας από τους κύριους στόχους μας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, έχουμε θέσει ως σκοπό να συμβάλλουμε ώστε να δημιουργηθούν:

10.000 νέες θέσεις
εργασίας στην Ελλάδα
μέχρι το τέλος του 
2019

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!