Υπηρεσίες

Η JumpStart Greece παρέχει, επί πρόσθετη αμοιβή,  τις ακόλουθες υπηρεσίες  στους δημιουργούς των Δράσεων:

  • Επιμέλεια Αγγλικού κειμένου Δράσης: αναλαμβάνουμε την μετάφραση και επιμέλεια της παρουσίασης της Δράσης σας στα Αγγλικά.
  • Παρουσίαση Πλάνου Δράσης: με βάση την πληροφόρηση που μας παρέχετε, αναλαμβάνουμε να συντάξουμε την παρουσίαση της Δράσης σας, έτοιμη προς ανάρτηση στην πλατφόρμα μας.
  • Στρατηγική επιβραβεύσεων: σας βοηθούμε στην ανάπτυξη μίας στρατηγικής επιβραβεύσεων κατά περίπτωση, με σκοπό την προσέλκυση υποστηρικτών.
  • Προώθηση Δράσης: με βάση την πληροφόρηση που μας παράσχετε, αναπτύσσουμε για εσάς μια στρατηγική προώθησης της Δράσης που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τον στόχο χρηματοδότησης.
  • Λογότυπο Δράσης: με τη βοήθεια τρίτων συνεργατών μας, αναπτύσσουμε με βάση την πληροφόρηση που μας παρέχετε, ένα λογότυπο για τη Δράση σας.
  • Καλλιτεχνικά στοιχεία παρουσίασης Δράσης:  με τη βοήθεια τρίτων συνεργατών μας, αναπτύσσουμε, με βάση την πληροφόρηση που μας παρέχετε, τα αναγκαία καλλιτεχνικά στοιχεία (εικόνες, διαγράμματα, σχέδια) που θα δώσουν στην Δράση σας επαγγελματική εικόνα.
  • Βίντεο Δράσης: με τη βοήθεια τρίτων συνεργατών μας, αναπτύσσουμε, με βάση το σενάριο στο οποίο θα συμφωνήσουμε, ένα βίντεο παρουσίασης της Δράσης σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για μια εκτίμηση του κόστους
των υπηρεσιών που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!